Contributie - Gymnastiek- en Turnvereniging Variant

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant
Ga naar de inhoud
Informatie
Contributie
De contributie wordt in twee termijnen geïnd, namelijk medio oktober en medio maart.

Termijn 1 loopt van augustus tot en met januari en termijn 2 loopt van februari tot en met juli. Afhankelijk hoe de schoolvakanties vallen kan de ene termijn net iets korter / langer zijn. De bedragen zijn als volgt:
Soort lid
Bedrag per jaar
Bedrag per half jaar
Recreatielid 1 uur per week
€ 157,50
€ 78,75
Recreatielid 2 uur per week
€ 204,75
€ 102,38
Selectie 3 uur
€ 252,00
€ 126,00
Selectie 4 uur
€ 299,25
€ 149,63
Selectie 5 uur
€ 346,50
€ 173,25
Selectie 6 uur
€ 393,75
€ 196,88
Inschrijfgeld (eenmalig) voor een nieuw lid: € 10,00 bij digitaal inschrijven, € 20,00 bij inschrijven op papier
Indexering volgens jaarlijkse normering
De contributie moet schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Indien men na 1 februari of na 1 augustus afmeldt, is men nog een half jaar contributie verschuldigd. Selectie turnsters kunnen éénmalig en uiterlijk voor 1 augustus afmelden voor het komende seizoen i.v.m. wedstrijden en competitie.

De contributie dient via automatische incasso te worden betaald. Dit voorkomt dat de penningmeester veel (overbodige) tijd moet steken in het innen en inboeken van deze gelden. Op het inschrijfformulier geef je toestemming voor automatische incasso. Voor het betalen van betaalde activiteiten buiten de lessen om zoals bijvoorbeeld extra trainingen, gekochte materialen of de koekactie wordt ook gebruik gemaakt van automatische incasso.

Om een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de kosten te krijgen is in de algemene jaarvergadering van 6-2-1996 met algehele instemming besloten, dat de kosten welke gemaakt worden ten behoeve van onze selectieleden rechtstreeks aan selectieleden zullen worden doorberekend. Deze kosten zullen aan het einde van het seizoen automatisch geïncasseed worden.

Het betreft de volgende kosten:
Omschrijving
Bedrag
Huur turnpakjes
€ 10,00 per persoon per jaar
Team wedstrijd
€ 16,50 per persoon
Individuele wedstrijd
€ 16,50 per persoon
Toestelkampioenschappen
€ 7,50 per toestel
Deze bedragen zijn de kosten welke wij in het voorgaande seizoen betaalden aan de KNGU en kunnen dit seizoen iets afwijken.

De overige wedstrijdkosten zoals extra zaalhuur en jurykosten etc. zullen niet apart worden doorberekend.
Terug naar de inhoud